Velkommen

Her kan du læse om foreningen og det tilhørende arkiv.

Du kan se lokale billeder, læse historiske artikler eller beretninger og meget andet. Disse tager udgangspunkt i begivenheder, der har haft betydning for personer eller ændelser gennem de seneste 50 år på Tuse Næs.

Hver vinter, gennem de sidste 30 år, har et udvalg, under Lokalhistoriske Forening, kørt til Arkivet i Holbæk og taget artikler omhandlende Tuse Næs ud og fotograferet dem, printet dem ud og klippet dem til og sat dem i mapper, så vi i dag har ca. 30 ringbind stående på vores Arkiv.

Juni

Åbningstider

Åbningstider: 1. og 3. lørdag fra kl. 10.00 til 12.00 (undtagen i juli måned)

Generalforsamlingen d. 20-03-2024

Tuse Næs Lokalhistorisk Forening.

Ordinær Generalforsamling d. 20-03-2024 kl. 19.00

Sted: Konfirmandstuen Udby Kirkevej 2.

 Formanden bød velkommen, og derefter startede sang vi en fælles sang,

Derefter gik man over til selve generalforsamlingen.

 Dagsorden:  

Pkt. 1: Valg af dirigent,

John Nygaard blev valgt.

John Nygaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Samtidig blev valgt 2 stemmetællere, blev valgt.   Ellen Larsen og Poul Henriksen,      

Pkt. 2:

Formandens beretning,

Formanden aflagde beretning for året 2023. vi har fået ny stads arkivar i Holbæk som startede op 1 januar 2023, TNL har afholdt en del arrangementer med stor succes både byvandringer og foredrag med stor tilslutning, Turen til Holmegaard glasværk kunne godt have haft større tilslutning, håber vi kan ramme nogle arrangementer som kan tiltrække medlemmerne til nogle hyggelige stunder. Formanden bekendt gjorde at vores Bestyrelsesmedlem og redaktør på vores blad Hedi Høck, har valgt at trække sig af helbredsmæssige årsager, Hedi og hendes store passion til bladet ville blive savnet og Hedi ønskes held og lykke med fremtiden,

 Godkendelse af regnskab, budget og kontingent.

 Pkt. 3: Kasserer Mette Kofoed, fremlagde det reviderede regnskab 2023. godkendt. Mette påpegede at portoen var blevet en dyr post. Som vi måske skulle kigge på om der findes en billigere løsning. John Nygaard havde et forslag om at få et godt regnskabsprogram som er lettere at lave regnskabsstyring.

Mogens S forslog om vores kontingent kunne blive mere ens, så vi ikke har så mange forskellige satser, det blev vedtaget at bestyrelsen kigger på det så de finder nogle rimelige satser, så vi kun har 2 forskellige priser, 1 pris for enlig og 1 pris for et par,

Mogens S er blevet forespurgt om det var en mulighed at vi lavede vores blad i samarbejde med Tuse Næs bladet, hvor TNL ville få 10 % rabat på en helside, bestyrelsen arbejde videre med det og ser muligheder i det,

Pkt 4

Behandling af indkommen forslag, ingen forslag.

Pkt 5

Valg til bestyrelsen. På valg er:

Flemming Jørgensen – modtager genvalg (2 år) Genvalgt

Gert Gregers Jensen- modtager genvalg (2 år) Genvalgt

Mette Kofoed- modtager ikke genvalg,

1 bestyrelse medlem (1 år) Marianne Nielsen er valgt ind 1år.

1 bestyrelse medlem (2 år) Kim Enø Carlsen er valgt ind 2 år.

Suppleant, – Niels Jørgen Jensen genvalgt 1 år

Suppleant – Lisbeth Redøn. genvalg 1 år.

 Valg af revisor og suppleant. På valg er:

Revisor John Lygaard – modtager genvalg 1 år.

Revisorsuppleant Carl Erik Larsen – modtager genvalg 1 år

 Evt,

Flemming J fik ordet, som fortalte er ved at blevet lavet historien om Frøskoven, den gl kontor skurvogn er ved at blive lavet i stand af frivillige hjælpere, vi regner med at der bliver lavet et arrangement i løbet af sommeren hvor historien bliver bredt ud.

Mogens Sørensen takker Mette Kofoed for godt samarbejde og Mette K ønskes god vind fremover,

 Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden,

Lydoptagelser

Foreningen har interviews med:

 • Mogens Pedersen, Uglerup smedie
 • Ejnar Nielsen, Uglerup Huse i 1990
 • Henrik Leonhard, Fisker, Markeslev i 2019
 • Børnehaven Tuse Næs i 2019
 • Hans Therkildsen i 2019
 • Bent Thomsen, dyrlæge i Mårsø i 2019
 • Niels Gregers Nielsen i 1969
 • Lisbeth Olsen, Udby i 2020
 • Egon Henriksen, Faurbjerg i 2020
 • Karen og Børge Iversen i 2020
 • Gydda og PoulJensen, Minkemark i 2022
 • Birgit Frederiksen, Udby i 2022
 • Finn Nielsen, Uglerup i 2023
 • Camilla Castenskiold, Hørbygård i 2023
 • Samtale på Hørbygård i 2023
 •  
 •  

Du kan høre dem ved at slå op på denne hjemmeside:  

 

Artikler

Følgende artikler kan læses på siden ARTIKLER :

 • Sagn og skrøner fra Tuse Næs
 • Barndom i fyrrene

Læs artiklerne her: Artikler

Over 30.000 genstande at dykke ned i!

Tuse Næs Lokalhistorisk Arkiv har i skrivende stund (december 2023) registreret følgende:

 • Arkivfonds: 1.261
 • Enkeltbilleder: 13,976
 • Billedserier: 163
 • Lyd: 19
 • Film: 21
 • Enkelte artikler: 19.817
 • Bøger: 279
 • Avis og tidsskrifter: 14
 • Emnesamlinger: 0
 • Kort: 52
 • Tegninger: 62
 • Plakater og grafik: 3
 • Andet: 0
 • Genstande: 20
 • I alt: 35.687

Kender du Arkiv.dk?

Måske kan du finde et billede af dig, dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller et sted, hvor de har boet.

Arkiv.dk er en internethjemmeside, hvor næsten alle lokalhistoriske arkiver registrerer deres arkivalier.

Arkivalier er fotos, film, avisartikler, bøger, kort tegninger, plakater, dokumenter, genstande, alt hvad der er afleveret til arkivet i tidernes løb.

Tuse Næs Lokalhistorisk Arkiv er i fuld gang med at registrere alle indleverede arkivalier i arkiv.dk.

Der er tale om et stort arbejde, og der er endnu et stykke vej, før vi er færdige.

Hvis du har lyst til at hjælpe, hører vi meget gerne fra dig. Man kan sidde hjemme ved sin egen computer og registrere. Vi har især mange avisartikler, der skal registreres. Dette arbejde giver stor viden om mangt og meget vedr. livet på Tuse Næs fra 1935 til i dag.

Her kommer nogle fif til, hvordan man bruger arkiv.dk.

 1. Gå ind på arkiv.dk.
 2. klik på “udvidet søgning”.
 3. I feltet arkiv vælger/skriver Tuse Næs Lokalhistorisk Arkiv.
 4. I feltet type kan man evt. vælge, hvilken type arkivalier man søger. Man kan også undlade at vælge.
 5. I søgefeltet (hvor der står navn,sted, begivenhed, årstal) skriver du dit søgeord og klikker derefter på “luppen” for at søge.
 6. På forsiden af arkiv.dk ( https://arkiv.dk/soegning ) kan du læse, hvordan man kan søg.
 7. Klik f.eks. på det billede, der hedder B4143 (det med gravstenen).
 8. Der kommer nu et billede med en del mere information.
 9. Der er en lille knap lige under billedet, hvor man kan få billedet forstørret en lille smule.
 10. I billedet er der et felt, hvor der står søg videre i Tuse Næs Lokalhistorisk Arkiv.
 11. Klik på denne tekst.
 12. Der åbner sig en liste med 3 klik-felter. Der kan være flere, færre eller slet ingen klik-felter.
 13. Hvis du klikker på én af dem, får du alt materiale om emnet.
 14. Klikker du f.eks. på teksten Udby Kirkegård, får du (pt) 319 resultater.
 15. Klikker du på Hansen, Hans Kristian …… , får du 3 resultater.
 16. Der findes billedserier.
 17. Find f.eks. billedserien med nr. F1 (skriv f1 i søgefeltet og klik søg)
 18. Klik på serien med teksten “Brugsen i Udby opføres” og klik på den.
 19. Under billedet er der nu 2 knapper, klik på den venstre.
 20. Du kan nu bladre frem og tilbage i 45 billeder om brugsens bygning.
 21. Der er i alt lavet 25 billedserier om brugsen i Udby.
 22. Der findes film.
 23. V1 – V19 handler om livet på Kildegård. Nogle af dem kan afspille i arkiv.dk

Avisartikler kan desværre ikke læses på nettet, men hvis du gerne vil læse en artikel, kan du maile til os, hvilken artikel du gerne vil læse. Eller du kan besøge arkivet og læse den.

God fornøjelse.

Scroll to Top