Arkivet

 

 Husk vores årets bustur

Turengår til Holmegård værk.

Dagf: Lørdag den 11.11.2023

Afgang fra  udby Skole ved Hamann gamle butik kl. 9.00

Afgang Holmegård kl. 16.00

Frokost: Platte med lunt kl. 12.30

Pris: 325 kr. pr. person

Bindende tilmelding til Mogens tlf. 30591666

Sidste tilmelding er den 25.10.2023

Velkommen

her kan du læse om foreningen og det tilhørende arkiv.

Du kan se lokale billeder, læse historiske artikler eller beretninger og meget andet. 

Åbningstider.:1. og 3. lørdag i hver lørdag fra kl. 10.00 til 12.00 (Undtagen i juli måned).

—–<<<<< >>>>>—–

hvor vi tager udgangspunkt i begivenheder, der har haft betydning for

personer eller hændelser gennem de sidste 50 år på Tuse Næs.

Hver vinter, gennem de sidste 30 år, har et udvalg, under Lokalhistoriske

Forening, kørt til Arkivet i Holbæk og taget artikler omhandlende Tuse

Næs ud og fotograferet dem, printet dem ud og klippet dem til og sat dem

i mapper, så vi i dag har ca. 30 ringbind stående på vores Arkiv.

Det er også i år vi har 30 års jubilæum på Arkivet. Det vil blive fejret

med forskellige begivenheder hele året. Dette arrangement er det første irækken.

Kom glad, vi serverer kaffe/the og måske en småkage.

På gensyn –

Flemming Jørgensen

Lydoptagelser

Foreningen har interviews med:

Samtalesalon på Hørbygård

Mogens Pedersen, Uglerup smedie

Ejnar Nielsen, Uglerup Huse i 1990

Henrik Leonhard, Fisker, Markeslev i 2019

Børnehaven Tuse Næs i 2019

Hans Therkildsen i 2019

Bent Thomsen, dyrlæge i Mårsø i 2019

Niels Gregers Nielsen i 1969

Lisbeth Olsen, Udby i 2020

Egon Henriksen, Faurbjerg i 2020

Karen og Børge Iversen i 2020

Camilla Castenskiold, Hørbygaard 2023

God fornøjelse

Du kan høre dem ved at slå op på denne hjemmeside:  Tuse Næs Lokalhistorisk Forening & Arkiv (spreaker.com)

Du kan også se nogle enkelte her: https://www.youtube.com/channel/UC96V0QDmPjP3x87z1uIiynA

 

Følgende artikler kan læses på fanebladet ARTIKLER :

Else Bang Jacobsen: Hendes historie om sin barndom på Østervang, børnehjem

Ole Hemmingsen: Mine erindringer om mølleriet i Udby

Arkiv.dk

Kender du arkiv.dk?

Måske kan du finde et billede af dig, dine forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller et sted, hvor de har boet.

Arkiv.dk er en internethjemmeside, hvor næsten alle lokalhistoriske arkiver registrerer deres arkivalier.

Arkivalier er fotos, film, avisartikler, bøger, kort tegninger, plakater, dokumenter, genstande, alt hvad der er afleveret til arkivet i tidernes løb.

Tuse Næs Lokalhistorisk Arkiv er i fuld gang med at registrere alle indleverede arkivalier i arkiv.dk.

Der er tale om et stort arbejde, og der er endnu et stykke vej, før vi er færdige.

Hvis du har lyst til at hjælpe, hører vi meget gerne fra dig. Man kan sidde hjemme ved sin egen computer og registrere. Vi har især mange avisartikler, der skal registreres. Dette arbejde giver stor viden om mangt og meget vedr. livet på Tuse Næs fra 1935 til i dag.

Her kommer nogle fif til, hvordan man bruger arkiv.dk.

Gå ind på arkiv.dk.

klik på “udvidet søgning”.

I feltet arkiv vælger/skriver Tuse Næs Lokalhistorisk Arkiv.

I feltet type kan man evt. vælge, hvilken type arkivalier man søger. Man kan også undlade at vælge.

I søgefeltet (hvor der står navn,sted, begivenhed, årstal) skriver du dit søgeord og klikker derefter på “luppen” for at søge.

På forsiden af ​​arkiv.dk ( https://arkiv.dk/soegning ) kan du læse, hvordan man kan søg.

Klik f.eks. på det billede, der hedder B4143 (det med gravstenen).

Der kommer nu et billede med en del mere information.

Der er en lille knap lige under billedet, hvor man kan få billedet forstørret en lille smule.

I billedet er der et felt, hvor der står søg videre i Tuse Næs Lokalhistorisk Arkiv.

Klik på denne tekst.

Der åbner sig en liste med 3 klik-felter. Der kan være flere, færre eller slet ingen klik-felter.

Hvis du klikker på én af dem, får du alt materiale om emnet.

Klikker du f.eks. på teksten Udby Kirkegård, får du (pt) 319 resultater.

Klikker du på Hansen, Hans Kristian …… , får du 3 resultater.

Der findes billedserier.

Find f.eks. billedserien med nr. F1 (skriv f1 i søgefeltet og klik søg)

Klik på serien med teksten “Brugsen i Udby opføres” og klik på den.

Under billedet er der nu 2 knapper, klik på den venstre.

Du kan nu bladre frem og tilbage i 45 billeder om brugsens bygning.

Der er i alt lavet 25 billedserier om brugsen i Udby.

Der findes film.

V1 – V19 handler om livet på Kildegård. Nogle af dem kan afspille i arkiv.dk

Avisartikler kan desværre ikke læses på nettet, men hvis du gerne vil læse en artikel, kan du maile til os, hvilken artikel du gerne vil læse. Eller du kan besøge arkivet og læse den.

God fornøjelse.

Tuse Næs Lokalhistorisk Arkiv har i skrivende stund (april 2019) registreret følgende:

Arkivfonds 1.259

Enkeltbilleder 9.777

Billedserier 160

Lyd 19

Film 21

Enkelte artikler 21.396

Bøger 295

Avis og tidsskrifter 21

Emnesamlinger0

Kort 53

Tegninger 63

Plakater og grafik 4

Andet 0

Genstande 23

I alt 33.028

Rul til toppen