Barndom i fyrrerne

Uglerup 1950 – 1959

Skrevet december 2020

 

Da jeg var 10 år, overtog mine forældre ”Prøvegården” i Uglerup 1. marts 1950. Mine forældre købte den af Carl Nielsen, som boede dér alene. Andet véd jeg ikke om ham. Ejendommen var en del forsømt, så der var nok at tage fat på. Som 12-årig begyndte mit arbejdsliv med at deltage i det, jeg magtede.

Alt foregik med Heste, som vi havde tre stks. af. Traditionelt Landbrug, Køer, Heste, Grise og Høns.

 

Genboen, med Stendyssen hed hans Henriksen og Hustru Marie og de havde Datteren Ida. Hun var vist nok kommet lidt sent hjem fra byen engang og blev så holdt hjemme efterfølgende.

 

Efter Hans Henriksen, i den røde Villa boede Tømrermester Valdemar Petersen og Hustru Helga. De havde en Datter Kirsten og en Søn Ejvind, som begge gik den boglige vej. Hvad der blev af Kirsten, véd jeg ikke, Ejvind blev Revisor. Valdemar havde ikke Bil men, Motorcykel. Han pakkede en Rygsæk med div. Værktøj til opgaven, og red så der udad på sin BSA, én-cylinder.

 

Dernæst Smedjen. Svend Petersen og Hustru Marta. De havde Sønnen Mogens som senere overtog Smedjen og senere igen, flyttede virksomheden til den nedlagte Brugs. Ved Smedjen stod en Aviskasse. Den nytrykte Holbæk Amts Venstreblad blev af Rutebilen ved 17-tiden leveret i denne Kasse til hele byen, og så måtte man selv hente sin Avis.

Urværket fra Hørby Kirke, havde Svend til hovedreparation i sit Værksted, først i ’50-erne.

 

Dernæst Evald Toftegaard og hustru Anna. De havde Sønnen Kaj og Datteren Ally. Evald havde lidt Landbrug og drev Ornecentral samtidigt. Han kørte rundt med sine Grise på en VW Ladvogn. Samme model som ”Rugbrødet”, men med Lad bagpå.

 

Lidt op ad Dalmosevejen ligger en Gård som ejedes af Niels Olsen og Hustru Olga. De havde Sønnerne Erling og Frede. Frede gik jeg i Skole sammen med men ikke i samme klasse. Erling var ude af Skolen, da vi kom til byen.

 

Videre ned mod Brugsen boede en ”Lillebil” (Taxa) vognmand. Jeg mener han hed Espersen (er ikke sikker) Han solgte, først i ’50erne, forretningen til to Brødre, Holger og Hans Nielsen. Espersen kørte med en stor tung Amerikaner, tror det var en Pontiac. Brødrene skiftede denne ud med hhv. VW ”Rugbrød” samt en Ford, også et ”rugbrød”, Minibusser. Når der var tid til det, hjalp de til på Gårdene i sæsonerne med Roer, Høst mv. Det samme gjorde Evald Toftegaard.  

 

Nede bag i Brugsens Gård boede Vognm. Frederik Jørgensen. Hustruens navn kender jeg ikke. De havde to Døtre, Solveig, søsteren er jeg usikker på, mener hun hed Randi. Jeg gik i klasse med Solveig. Frederik Jørgensen kørte bl.a. Grise til Holbæk Andels Svineslagteri. Ellers blandet kørsel med en Ford Thames Trader, Diesel med Tip lad. Griseladet var monteret oven på Tipladet, og ved hjælp af dette, kunne han få hængt Griseladet op under Loftet i Garagen. (forløberen for Veksellad?)

 

Så er vi ved Brugsen. Det var Uddeler Ottesen der styrede Butikken. Hans Kone så man ikke meget til. De havde sønnen Kaj og Datteren Eysi. Eysi flyttede, sidst i ’50-erne, til Bornholm og jeg har ikke set hende siden. Der var BP Benzintank ved Brugsen. I Gården stod en Håndpumpe til Traktorbenzin. Blå. 18 – atten – øre pr/l. Over for forretningen stod en Eldreven Stander til Biler. Her kostede Benzinen 80 øre pr/l.

Kaj overtog Brugsen som Uddeler efter sin Far, indtil den lukkede. Husker ikke om det var i ’60-erne el. 70-erne. Min Far sad i Bestyrelsen, da den lukkede.

 

På Gården bag Brugsen boede Peter Madsen alene. (bror til Vognm. Henry Madsen) Ugift, fraskilt el. Enkemand – véd det ikke.

 

Huset derefter var også en Vognmand. Henry Sørensen og Hustru. (Fragtmanden kaldet.) Jeg véd ikke hvad fragt han kørte men, jeg har som dreng været med ham på Roe-kørsel. Læssede ude i Bognæs, med Roegreb en vognfuld og kørte så til Gørlev Sukkerfabrik og havde Roe-affald med retur til Hørbygård. Han havde en Bedford OLB på Benzin.

De havde et par Piger, men jeg husker ikke navnene.

 

 

Sidste Gård ud mod Kastrup blev drevet af Thorvald (Hansen?) som var ungkarl.

 

Den modsatte side af gaden, bag Prøvegården, boede Elvig Nielsen og Hustru Erna. De havde tre Sønner Svend, Tage og Helge. Sidstnævnte havde overtaget sit Barndomshjem og købte så Prøvegården efter min Fars død. Beholdte Jorderne og solgte Ejendommen til, i dag, Tuse Næs Kunsthåndværk.

 

Huset derefter, på samme side, ejedes af genboen Hans Henriksen. Fodermesterbolig?  Beboeren hed Ewald og flyttede, da Henriksen solgte huset, til Gundestrup og åbnede et Iskiosk. I dag – Gundestrup Grill.  

 

Huset efter boede Sygeplejerske Frk. Sigsted. Hun var enlig og kørte ud til sine Patienter i en grå Morris 1000. En moderne bil dengang. Hun holdt Fastelavnsgilde for Byens Børn. Med Tøndeslagning i Garagen og efterfølgende Chokoladebord med Fastelavnsboller. Derefter Bankospil med fine Præmier. Joh – det var en festdag!

 

Efter Frk. Sigsted kom Gadekæret og så var der, den gang, ikke mere på dén side ud af Byen mod Kastrup

 

Gulstenshuset efter Frk. Sigsted, er kommet til senere, bygget af Elvig Nielsen som aftægtsbolig men det var, tror jeg, sidst i ’60-erne.

 

Vognm. Henry Madsens Hus og Garageplads er også kommet til senere. Lige så, sidste Hus på venstre side mod Kastrup.

 

Det var lidt om Uglerup.

 

Hørby Forsamlingshus var under ombygning der omkring 1950. Huset blev udvidet med Scenerummet samt en sidebygning til Indgang, Garderobe og Toiletter. Ejendommen over for Forsamlingshuset ejedes af Reinholt Andersen. Han ”lagde Lade til” som Cykelstald, når der var Bal i huset. Hans Bror Niels havde Ejendommen på venstre side, neden for Skolebakken og boede dér sammen med deres Mor. Efter Reinholt Andersen, på vej ned ad Skolebakken ligger en Ejendom som tilhørte Murermester Larsen og der var en Søn som hed Ellis Larsen som, tror jeg, senere overtog Murerforretningen. 

 

Hørby Skole fik ny Lærerbolig først i ’50-erne. Den gamle Bindingsværksbygning blev revet ned og erstattet af den nuværende Rødstensbygning.

Her var det Førstelærer Alfred Hansen og hustru der fik et nyt hjem. I Lejligheden over Klasseværelserne boede Lærerinde Fru Jensen. Vi havde også en Lærer Rågaard, boede, tror jeg, i Huset over for Klassebygningen.

Om sommeren var der Fodbold (som ikke interesserede mig en døjt) på Pladsen over for Skolen, Én gang om ugen om vinteren gik vi, i samlet Trop, over til Forsamlingshuset til ”Degngymnastik”, som kaldte vi det. Den var lidt ”fesen” i forhold til det vi lavede i Tuse Næs Gymnastik & Idrætsforening som jeg meldte mig ind i, efter min Konfirmation. Apropos Konfirmation – Jeg (vi) blev tilmeldt at gå til Præst efteråret 1953. På det tidspunkt havde vi ingen Præst i Hørby. Om Pastor A. Dam var pensioneret eller død, véd jeg ikke. Vi gik så til Præst i Udby sammen med Udby’erne hos Pastor P. Dahl. Pr. 1/1-1954 kom Pastor Svend Bjørn, fra et embede i Søllerød nord for København, og vi ”flyttede hjem” til os selv i Hørby Præstegård. (Den vinter cyklede vi over Fjorden på Isen til Holbæk i frikvarteret og købte Slik) Han var en moderne Præst. En dag viste han os Konfirmander, rundt i hele Kirken inkl. Tårnet og Loftet ind over Kirkerummet.

Han lavede også en tegneserie om ”Peters rejse til Månen”. Den blev bragt som en daglig stribe i Holbæk Amts Ventreblad og meget aktuel i tiden med Sputnik og Laika m.m. i Verdensrummet.    

 

Jeg fik en Knallert 1957 af mærket Express. I Udby købte jeg Knallertbenzin hos Købm. Henriksen som havde forretning ved siden af Udby Forsamlingshus. Ny Forretningen ligger nu på venstre side, ned mod Markeslev. Hertil leverede jeg, for 12-15 år siden, Øl og Vand fra Neptun og Saltum. (Ser den nu er nedlagt).

 

Jeg havde, og har stadig, en hobby, Harmonika. Jeg blev som 16-årig, medlem af Dansk Musiker Forbund. Og hvorfor nævne dette? Joh – Jeg spillede til mange fester på dén tid. Det er her jeg vil nævne ”Nitterklubben” ved Løsserup Strand. Jeg tror Huset findes endnu. Det var (er) en Træbarak som dengang ejedes af hedengangne Skibsværft Burmaister/Wain. Deres medarbejdere holdt sommerferie dér i hold, én uge ad gangen. Det var skiftedag søndag. Der kom en bus med nyt hold og tog det forrige med retur. Så der var afslutningsfest lørdag aften med fællesspisning og efterfølgende Bal, hvortil jeg spillede. Det var fast arbejde hver lørdag aften, hele feriesæsonen.

 

Alt dette sluttede 1. maj 1959. Da blev jeg indkaldt som Soldat. Jeg blev CF’er, Civil Forsvaret, i dag Beredskabsstyrelsen. Blev indkaldt til at Møde i Tinglev, Sønderjylland til uddannelse i Ambulancetjeneste i to måneder, derefter Allinge Bornholm. Sidst i april 1960 blev jeg hjemsendt og havde da mødt min Kone to år tidligere som var fra Farendløse mellem Ringsted og Haslev så, det blev dér vi slog os ned og vi har boet på Ringstedegnen siden og jeg har kørt Lastbil i 48 år, heraf ca. fem år på eksport Sverige. (vi holdt Diamantbryllup i oktober i år 2020)

 

Berettet af

Henning Nielsen

 

Henning Nielsen, Prøvegården, Uglerup, søn af Niels Albert Nielsen og Eva Petersen

Scroll to Top