Info om foreningen

Tuse Næs Lokalhistorisk Arkiv er beliggende på Udby Skole –  ud mod Bagvejen. 

Postadressen er: Udbyvejvej 42. Udby 4300 Holbæk.    

Åben 1. og 3. i hver måned lørdag kl. 10.00 – 12.00 (juli måned undtaget) 

eller efter aftale med arkivleder Ole Lindersson, tlf. 42 70 08 72, mail: olelindersson@gmail.com eller formanden,  Mogens Sørensen tlf.: 30591666 – mail: Benthe@hs-web.dk          

Vi er, sammen med nogle hjælpere, i gang med at registrere arkivalier.

Vi mangler nu (forår 2021)  avisartikler for perioden 1987 til 1999, samt vores genstande.

Der er registreret:

9,777 enkeltbilleder og 160 billedserier ca. 13915 billeder

21.396 avisartikler

1.259 arkivfond

21 film

19 lydoptagelser

63 tegninger

1.392 journalist

295 bøger

21 tidsskrifter

1501 Journalist

35.744 Antal registreringer


Arkivet indsamler, registrerer og bevarer arkivalier, med tilknytning til Tuse Næs, i form af billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medie.

Det indsamlede materiale stilles til rådighed for offentligheden. Det indsamlede materiale betragtes som offentligt ejet, og dets forbliver som sådan garanti.

Arkivet er tilsluttet “Sammenslutningen af ​​​​​​​​​​​​​​​​Lokalarkivet” (SLA). Økonomisk hviler arkivets drift på et mindre tilskud fra Holbæk Kommune, frivillig arbejdskraft og sidst men allermest på en del af kontingenterne til Tuse Næs Lokalhistorisk Forening.

Bestyrelsen for Tuse Næs Lokalhistorisk Forening påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret og er offentlig tilgængelig gennem en hurtig åbningstid. Samme bestyrelse udpeger og ansvarlig leder for arkivet blandt foreningens medlemmer.

I tilfælde af Tuse Næs Lokalhistorisk Forenings- eller Tuse Næs Lokalhistorisk Arkivs opløsning skal arkivets samlinger anbringes efter aftale med Holbæks Byråd.

Scroll to Top